Thiết kế mã hàng bằng GERBER

Discussion in 'GERBER ACCUMARK' started by thanhtra, Aug 5, 2017.

  1. thanhtra

    thanhtra Administrator Staff Member

    Hiện nay, ngành may mặc thời trang đang rất phát triển. Việc ứng dụng hệ thống công nghệ CAD/CAM vào sản xuất là rất cần thiết bởi tính năng tiện lợi, tăng năng suất và mang lại hiệu quả cao. Đồng thời, giúp doanh nghiệp xử lý, lưu trữ những mã hàng thiết kế nhanh chóng, tiện lợi, tiết kiệm kinh phí.
     

Share This Page